Đang gửi...
thông tin

tuyển dụng

Tuyển cán bộ kinh doanh thang máy

  • Số lượng: 5
  • Ngày hết hạn: 15/07/2020

Tuyển dụng kỹ sư điện

  • Số lượng: 01
  • Ngày hết hạn: 08/04/2020

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế sản xuất

  • Số lượng: 01
  • Ngày hết hạn: 05/04/2020

Tuyển nhân viên lắp đặt thang máy tại Hà Nội

  • Số lượng: 5
  • Ngày hết hạn: 08/04/2020